Schriftelijke vraag 2010-36 Brief over artikel 213a onderzoeken (VVD)(a)

Hierbij vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 36 van raadslid Leen Mur over artikel 213a onderzoek ISDR. B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 20 december 2010 te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Op 20 december is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.
Top