Schriftelijke vraag 2010-33 Horeca overlast Nieuwkoop (VVD) (a)

Hierbij vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 33 van raadslid Jan Hardenberg (VVD) over de Horeca overlast in Nieuwkoop.

B&W is gevraagd deze vraag uiterlijk 16 december 2010 te beantwoorden (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

De reactie van B&W is op 16 december bij de griffie aangeleverd.
Top