Schriftelijke vraag 2010-30 Bouwvergunning (PN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 30 van raadslid Kees Hagenaars (Progressief Nieuwkoop) over een verleende bouwvergunning.

B&W is gevraagd om beantwoording, uiterlijk 15 november 2010 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). De reactie van B&W is op 29 november ontvangen.
Top