Schriftelijke vraag 2010-27 Derde fase Nieuwkoop (MPN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 27 van raadslid Jaap Aartman (MiddenPartij Nieuwkoop) over de derde fase Nieuwkoop.
Het college van B&W heeft deze vraag op 27 oktober beantwoord.
Top