Schriftelijke vraag 2010-26 Reactietermijn B&W (MPN) (a)

Hierbij treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 26 van raadsleden Pien Schrama en Jaap Aartman (MiddenPartij Nieuwkoop) over reactietermijnen van B&W op schriftelijke vragen en toezeggingen.


De reactie van het college op deze vragen is op 5 oktober aangeleverd.
Top