Schriftelijke vraag 2010-24 Achttienkavels 22 (Prog. Nw-koop) (a)

Hieronder treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 24 van raadslid Kees Hagenaars (Progressief Nieuwkoop) aan over Achttienkavelsweg 22. Deze vragen moeten, conform het reglement van orde, vóór 1 oktober 2010 beantwoord zijn door het college.
Het college van B&W heeft deze vragen op 3 september 2010 beantwoord.
Top