Schriftelijke vraag 2010-23 Diverse toezeggingen (MPN) (a)

Hieronder treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 23 van raadslid Pien Schrama (MPN) aan over diverse toezeggingen van het college. De reactie op deze vragen zijn op 5 oktober door het college aangeleverd.
Top