Schriftelijke vraag 2010-21 Consequentie Crisis- en herstelwet (SBN) (a)

Hieronder treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 21 van raadslid Aat van Putten (SBN) over de lokale consequenties van de Crisis- en herstelwet.
Het college van B&W heeft de vragen op 29 juli 2010 beantwoord.
Top