Schriftelijke vraag 2010-20 Begraafplaats Westkanaalweg (VVD) (a)

Hieronder treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 20 van raadslid Donja Kooman (VVD) over Begraafplaats Westkanaalweg. Het college van B&W heeft deze vragen op 17 juni beantwoord.
Top