Schriftelijke vraag 2010-19 Financiele benchmark (D66) (a)

Hieronder treft u de schriftelijke vragen 2010 nr. 19 van raadslid Marco Oehlenschläger (D66) aan over een financiële benchmark. Het college van B&W heeft, conform het reglement van orde, tot 25 juni 2010 de tijd om deze vragen te beantwoorden. D66 heeft gevraagd of beantwoording voor de algemene beschouwingen (op 10 juni) kan plaatsvinden.

B&W heeft op 1 juni deze vraag beantwoord.
Top