Schriftelijke vraag 2010-17 Vraagprijzen stroken grond (CDA) (a)

Hier vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 17 van raadslid Nico Jonker en fractieassistent Nicolette Oosterhof (CDA) over vraagprijzen stroken grond. Het college B&W heeft deze vragen op 16 juni 2010 beantwoord.
Top