Schriftelijke vraag 2010-14 UMTS-masten (SBN) (a)

Hier vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 14 van raadslid Aat van Putten (SBN) over UMTS-masten. Het college heeft daarop op 6 juli 2010 schriftelijk antwoord gegeven. De vragen met antwoorden treft u hieronder aan.
Top