Schriftelijke vraag 2010-13 Winkel Reghthuysplein (CDA) (a)

Hier vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 13 van raadslid Arie van Wijk (CDA) over winkel op het Reghthuysplein in Nieuwkoop. Het college B&W heeft deze vraag op 6 mei beantwoord.
Top