Schriftelijke vraag 2010-12 Beantwoording brief inwoner (VVD) (a)

Hier vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 12 van raadslid Donja Kooman (VVD) over de beantwoording van een brief van een inwoner. Het college B&W heeft deze vraag op 29 april beantwoord.