Schriftelijke vraag 2010-10 Reclameuitingen (SBN) (a)

Hier vindt u de schriftelijke vragen 2010 nr. 10 van raadslid Stef Leliveld (Samen Beter Nieuwkoop) over reclame-uitingen .

Het antwoord van het college van B&W is hierbij gevoegd.

Te downloaden:

Top