Schriftelijke vraag 2010-07 Contour Aardam West en Zuid-Oost (PN) (a)

Hierbij vindt u de schriftelijke vragen 2010-07 van raadslid Kees Hagenaars van Progressief Nieuwkoop over de contour bij Aardam West en Aardam Zuid-Oost. Volgens het reglement van orde moet het college de vragen uiterlijk 31 maart 2010 beantwoord hebben.
Op 12 april 2010 heeft het college van B&W de onderstaande reactie gestuurd.
Top