Schriftelijke vraag 2010-06 Begraven overledenen (SGP-CU) (a)

Hierbij vindt u de schriftelijke vragen 2010-06 van raadslid Elias van Belzen van SGP-CU over de aanwezigheid van een gemeenteambtenaar bij begrafenissen. Het antwoord van B&W d.d. 30 maart is hierbij gevoegd.
Top