Schriftelijke vraag 2010-03 Oplevering woningen Buytewech-Noord (PN) (a)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 2010-03) van het raadslid Kees Hagenaars (PN) over Oplevering woningen Buytewech-Noord. Op 23 februari 2010 heeft het college van B&W deze vragen beantwoord.
Top