Schriftelijke vraag 2010-02 Aanpassing N462 (PN) (a)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 2010-02) van het raadslid Kees Hagenaars (PN) over de aanpassing van de N462. De reactie van het college van B&W is bijgevoegd.
Top