Schriftelijke vraag 2010-01 Verwijdering half-pipe Noordeinde (MPN) (a)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 2010-01) van het raadslid Margot Aartman (MPN) over de verwijdering van de half-pipe in de kern Noordeinde. Conform het reglement van orde moet deze vraag vóór 8 februari 2010 door het college van B&W beantwoord worden. De vragen zijn op 12 januari beantwoord.
Top