Schriftelijke vraag 2009-14 Starterslening (VVD) (A)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 09-14) van het raadslid Jan Hardenberg (VVD) over Starterslening. Met het antwoord van het college van B&W.
Top