Schriftelijke vraag 2009-11 Verkeersituatie Buytewech (MN) (a)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 09-11) van het raadslid Aat van Putten (MijnPartij Nieuwkoop) over de verkeer bij de scholen in Buytewech. Conform het reglement van orde moet deze vraag vóór 22 november 2009 door het college van B&W beantwoord worden. De reactie van B&W is op 28 oktober 2009 aangeleverd.
Top