Schriftelijke vraag 2009-10 Actualiteit Monitor Wonen Zorg Welzijn (PN) (a)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 09-10) van de raadsleden Berry Dors en Kees Hagenaars en fractieassistent Joke van Boxtel (Progressief Nieuwkoop) over de actualiteit van de Monitor Wonen Zorg Welzijn van Zuid-Holland. Conform het reglement van orde moet deze vraag vóór 19 november 2009 door het college van B&W beantwoord worden. De reactie van B&W is op 30 november 2009 aangeleverd.
Top