Schriftelijke vraag 2009-09 Speeltuinvereniging De Zudde (VVD) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2009 nr. 9 van raadslid Victoire Lafere (VVD) over de speeltuinvereniging De Zudde. Met de reactie van het College B&W d.d. 10 november 2009.
Top