Schriftelijke vraag 2009-08 Handhaving (Progressief Nieuwkoop) (a)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 09-08) van de raadsleden Berry Dors en Kees Hagenaars en fractieassistent Elly de Jeu (Progressief Nieuwkoop) over handhaving.
Op 21 oktober is de ractie van B&W op deze vraag bij de griffie binnengekomen.
Top