Schriftelijke vraag 2009-07 Uitbetaling van onderwijsgelden (VVD) (a)

Hierbij een schriftelijke vraag (SV 09-07) van de raadsleden Donja Kooman en Victoire Lafère (VVD) over de uitbetaling van onderwijsgelden. Conform het reglement van orde moet deze vraag vóór 10 oktober 2009 door het college van B&W beantwoord worden.
Op 6 oktober is de reactie van B&W binnengekomen en hier bij gevoegd.
Top