Schriftelijke vraag 2009-06 Huisvesting arbeidsmigranten (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2009 nr. 6 van het raadslid Tony de Bos (CDA) over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college van B&W heeft deze vragen beantwoord op 1 juli 2009. De schriftelijke vragen staan met de reactie van B&W ook op de lijst van ingekomen stukken van 1 oktober 2009.
Top