Schriftelijke vraag 2009-03 Registratie verzuimmeldingen (VVD) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2009 nr. 3 van het raadslid Victoire Lafère (VVD) over de registratie van de verzuimmeldingen bij de leerplichtambtenaar en de reactie van het college hierop (sinds 17 maart).

De schriftelijke vragen komen met de bijbehorende antwoorden op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 23 april.
Op 12 februari heeft Victoire Lafère nog twee aanvullende vragen aangeleverd.
Top