Schriftelijke vraag 2009-02 AWBZ ombuigingsmaatregel (PN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2009 nr. 2 van het raadslid Berry Dors (Progressief Nieuwkoop) over de nieuwe AWBZ maatregel. Het college heeft de vraag op 2 maart beantwoord. Het antwoord is hierbij gevoegd.

Top