Schriftelijke vraag 2008-26 Contract zorgvoorziening Noorden (VVD) (a)

Deze vraag is gesteld door raadslid L. Mur (VVD). Aan B&W is gevraagd uiterlijk 12 januari 2009 te reageren (conform het reglement van orde). Het is echter gewenst dat beantwoording vóór 17 december 2008, de datum van ondertekening, plaatsvindt.
Het antwoord is op 16 december ontvangen bij de griffie.
Top