Schriftelijke vraag 2008-19 Plaatsing UMTS-masten (MPN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2008 nr. 19 van het raadslid A. van Putten (MiddenPartij Nieuwkoop) over de plaatsing van UMTS-masten.

B&W heeft op 5 november 2008 gereageerd.

Top