Schriftelijke vraag 2008-18 Parkeersituatie Zevenhovenseweg (PN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2008 nr. 18 van het raadslid B. Dors (Progressief Nieuwkoop) over de parkeersituatie op de Zevenhovenseweg.

Progressief Nieuwkoop geeft aan graag uiterlijk 2 oktober een antwoord van B&W te krijgen. Conform het Reglement van Orde moet B&W uiterlijk 15 oktober 2008 antwoorden.

Het college van B&W heeft haar reactie in haar vergadering van 23 september vastgesteld en het een dag later bij de griffie aangeleverd. Vragen en reactie staan als nr. 82 op de lijst van ingekomen stukken van de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008.
Top