Schriftelijke vraag 2008-17 Tennishal Nieuwveenseweg (MPN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2008 nr. 17 van het raadslid A. van Putten (MPN) over de tennishal aan de Nieuwveenseweg. 

De reactie van het college is 27 augustus bij de griffie binnengekomen.

Top