Schriftelijke vraag 2008-16 Plaatsing umts mast nabij brede school (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2008 nr. 16 van het raadslid P. Stokman (CDA) over de mogelijke plaatsing van een umts mast nabij het sportterrein en brede school in Nieuwkoop.

 

De reactie van het college is 27 augustus bij de griffie binnengekomen.

Top