Schriftelijke vraag 2008-15 WOZ verhogingen 1-7 (MPN) (a)

Het raadslid S. Leliveld heeft schriftelijke vragen gesteld over de verhoging van de WOZ.

Op 11 juli 2008 ontving de griffie een reactie van B&W.
Top