Schriftelijke vraag 2008-14 Judolessen (VVD) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2008 nr. 14 van het raadslid V.H.M. Lafère (VVD) over judolessen in Nieuwkoop.

B&W heeft deze vragen op 15 juli 2008 beantwoord. (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

Top