Schriftelijke vraag 2008-13 Armoedebeleid (Prog.Nkp) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2008 nr. 13 van het raadslid B. Dors en fractieassistent J.M.A. van Boxtel (Progressief Nieuwkoop) over armoedebeleid.

B&W heeft deze vragen beantwoord op 15 juli 2008 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).

Top