Schriftelijke vraag 2008-12 Uitbesteding leerlingenadministratie (VVD) (a)

Het raadslid Mw. V. Lafère heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitbesteding van de leerlingenadministratie.

Op 2 juli 2008 ontving de griffie een reactie van B&W.
Top