Schriftelijke vraag 2008-11 Doorstroming woningen (MPN)(a)

Het raadslid A. van Putten heeft schriftelijke vragen gesteld over de doorstroming op de woningmarkt van Nieuwkoop.

B&W is gevraagd uiterlijk voor 9 juni 2008 te reageren (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Top