Schriftelijke vraag 2008-10 Overlast Camping de Roerdomp (VVD)(a)

Deze vraag is gesteld door raadslid J. Hardenberg over de overlast en de troep bij Camping De Roerdomp.
B&W is gevraagd uiterlijk voor 15 mei 2008 te reageren. (conform Reglement van Orde art 11 lid 3).
Op 25 april is de reactie van het college ontvangen (in combinaite met de schriftelijk vraag 2008-08 van het CDA).
Top