Schriftelijke vraag 2008-08 Sanering camping De Roerdomp (CDA)(a)

Bijgevoegde vragen zijn door fractieassistent Leen de Koning en raadslid Tony de Bos op 21 maart per mail verstuurd naar de griffie, maar pas 's avonds laat op 31 maart bij de griffie mail (voor tweede maal verzonden) binnengekomen en op 1 april door de griffie verspreid.
Het college van B&W wordt verzocht om voor 1 mei te reageren.
Op 25 april is het antwoord op deze vragen en de vragen van de VVD (schriftelijke vraag 2008-10) ontvangen van het college.
Top