Schriftelijke vraag 2008-07 Bp. landelijk gebied vml Nieuwkoop (MPN+VVD)(a)

Bijgevoegde vragen zijn door Stef Leliveld en Frits Paymans op 28 maart aangeleverd en op 31 maart door de griffie verspreid. Het college van B&W wordt verzocht om voor 30 april te reageren. Op 27 mei 2008 heeft de griffie het antwoord van het college ontvangen.
Top