Schriftelijke vraag 2008-05 Uitvoeringskosten armoedebeleid (SGP-CU)(a)

De heer Van Belzen (SGP/CU) heeft aan B&W schriftelijke vragen gesteld over uitvoeringskosten.
Hieronder vindt u de vragen en het antwoord daarop van B&W.
Top