Schriftelijke vraag 2008-04 Gem. documenten na beroving (Prog. 2007)(a)

De heer Hagenaars(Progressief 2007) heeft aan B&W schriftelijke vragen gesteld over gemeentelijke documenten na beroving.
Hieronder vindt u de vragen en het antwoord daarop van B&W.
Top