Schriftelijke vraag 2008-03 Langeraarseweg Duurz. Veilig (Prog. 2007)(a)

Bijgevoegde vragen zijn van Kees Hagenaars van 6 maart. Het college van B&W heeft op 20 mei de bijgevoegde reactie vastgesteld.
De vragen en de reactie van B&W komen gezamenlijk op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 19 juni 2008. Zonder tegenbericht luidt het afhandelingsadvies aan de raad daarbij om het voor kennisgeving aan te nemen.
Top