Schriftelijke vraag 2008-02 Situatie rondom Buytewech scholen (CDA)(a)

Bijgevoegd de schriftelijke vragen en de reactie van het college van B&W op de schriftelijke vragen van Tony de Bos over de situatie rondom de Buytewech scholen.
Top