Schriftelijke vraag 2008-01 Schade in de openbare ruimte (SGP-CU)(a)

Bijgevoegd de schriftelijke vragen en de reactie van het college van B&W op de schriftelijke vragen van Elias van Belzen over schade in de openbare ruimte en verhaal daarop.
Top