Raadsbesluit bijlage 1e verordening tot wijz. an de apv Nieuwkoop 2012 zoals vast. 13 september 2012

Top