Parkeersituatie Vosholplein (schriftelijke vraag nr. 2007-14)

De heer Hagenaars (Progressief 2007) heeft aan B&W schriftelijke vragen gesteld over de parkeersituatie bij het Vosholplein en omgeving (Ter Aar).

Hieronder vindt u de vragen en het antwoord daarop van B&W.
Top