Oude Digros locatie in Ter Aar (schriftelijke vraag nr. 2007-08)

De heer Hardenberg en mevrouw Kooman (VVD) hebben, op 12 maart 2007, aan het college van B&W de volgende schriftelijke vragen gesteld over de oude Digros locatie in Ter Aar (vraag 2007 nr. 8). Het college van B&W heeft deze vraag beantwoord.

 

Top